معاون دادستان تهران گفت: كارخانه‌هاي‌ كه با ساخت بخاري‌هاي غير استاندارد باعث آسيب رساندن به هموطنان شو‌ند تحت تعقيب قضايي قرار مي‌گيرند.
محمود سالار‌كيا در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعي فارس افزود: ‌كارخانجات توليد كننده وسايل گرمايي مانند بخاري بايد استانداردهاي لازم را از مؤسسه استاندارد اخذ كنند زيرا در صورتي كه محصولات ساخت اين كارخانجات ‌باعث بروز خطرات جاني براي هموطنان شوند در صورت شكايت شاكي، سازنده تحت تعقيب قضايي قرار مي‌گيرد.
سالار‌كيا در پاسخ به پرسشي مبني بر اين‌كه اگر كارخانه سازنده از مؤسسه استاندارد مجوز لازم را اخذ كرده باشد ولي محصول توليدي وي باعث بروز آسيب به مصرف كننده شود آيا دستگاه قضايي موضوع را رسيدگي مي كند يا خير گفت: اگر به دليل نقص در محصول تولدي باعث آسيب رساندن به مردم شود قطعاً موضوع در دستگاه قضايي قابل رسيدگي است.
اخيراً استفاده از بخاري بدون دودكش در تهران به دليل عمل نكردن سيستم ايمني باعث مرگ 3 نفر از هموطنان شده است.