شما در این برنامه یک روزه تضمینی با روش های پزشکی سنتی و مدرن طب چینی  می توانید با توجه به مقدار اضافه وزن بدن و شرایط جسمانی خود شامل (قد، وزن و استخوان بندی) مقدار کاهش وزن را تعیین کنید
شما در این برنامه یک روزه تضمینی با روش های پزشکی سنتی و مدرن طب چینی 
می توانید با توجه به مقدار اضافه وزن بدن و شرایط جسمانی خود شامل (قد، وزن و استخوان بندی) مقدار کاهش وزن را تعیین کنید مثلا شما وزنتون زیاد نیست و فقط می خوهید 4 کیلوگرم کم شود یا فقط سایز شکم و پهلو رو می خواهید کاهش دهید تا برای رسیدن به وزن مناسب خود روش درمانی اجرا شود.
اگر اضافه وزن بالای 10 کیلوگرم داشته باشید برنامه شما در راستای این مقدار کاهش وزن حتی بالای 20 و 30 کیلوگرم تغییر می کند.