آسان ترین راه طلاق با وکیل توافقی
آسان ترین شیوه ی طلاق، طلاق توافقی است و بسیاری زوج ها به این روش گرایش دارند. امروزه بسیاری از زوجینی که در زندگی مشترک دچار ناسازگاری شده اند و قصد دارند از یکدیگر جدا شوند، برای سریع تر شدن روند طلاق و اینکه در دادگاه حضور پیدا نکنند، به دنبال راهی…

اختصاصی سیمرغ