پزشکان به دلیل پیشرفت بیماری سعید پاژخ بازیکن سابق استقلال یک پای او را قطع کردند!

حادثه تلخ برای سعید پاژخ

سعید پاژخ بازیکن سابق استقلال و ماشین سازی که چندی قبل برنامه نود آیتمی از وضعیت نامناسب او بعد از بیماری پخش کرد همچنان شرایط خوبی ندارد.

در آن زمان برخی اهالی فوتبال برای تامین هزینه های درمان پاژخ اعلام آمادگی کردند و این مراحل سپری شد اما پزشکان امروز به دلیل پیشرفت بیماری و شرایط جسمانی نامناسب این بازیکن سابق فوتبال مجبور شدند یکی از پاهای او را قطع کنند.


قطع پای سعید پاژخ

قطع پای سعید پاژخگردآوری:گروه ورزش سیمرغ
seemorgh.com/sport
منبع: 11news.ir


 
 

X