هوادار استقلال
یک هوادار استقلال در نامه ای خطاب به هموطنانش اینگونه نوشت: «مدیون منی اگر بتونی و نری ورزشگاه!»
نامه یک هوادار ایرانی استقلال در سئول که چهارشنبه گذشته در ورزشگاه سئول حضور داشته در فضای مجازی با شور و احساس هواداران میلیونی تیم استقلال در سراسر جهان همراه شده است. نامه ای که در آن این هوادار با ادبیات عامیانه خود از هواداران استقلال در ایران خواسته که روز چهارشنبه برای حمایت از استقلال به ورزشگاه آزادی بروند.

متن این نامه بدین شرح است: «ﻫﯽ ﮔﻮﺵ ﮐﻦ ﺟﻮﻥ ﻣﺎﺩﺭﺕ. ﺟﻮﻥ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﮔﻮﺵ ﮐﻦ، ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﺍﻻﻥ ﮐﺠﺎﻡ؟ ﺳﺎﻋﺖ ۱ ﺷﺐ ﺗﻮ ﭘﺎﺭﮎchung huo ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﺍﻟﻤﭙﯿﮏ ﺳﺌﻮﻝ ﺍﻓﺘﺎﺩﻡ ﺯﻣﯿﻦ. ﺣﺎﻟﻢ ﺑﺪﻩ. ﻓﻘﻂ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺷﮏ ﻧﺮﯾﺨﺘﻢ. ﺍﺯ ﺍﻫﻮﺍﺯ ۲ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﻢ ۲ ﺯﺍﺭ ﭘﻮﻝ ﺩﺭﺁﺭﻡ ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺍﺯ ﺩﺍﺋﺠﻮﻧﮓ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺳﺌﻮﻝ. ﺗﺎ ﺍﻻﻥ ۱۴۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻭﻭﻥ ﺧﺮﺝ ﺳﻔﺮﻡ ﺷﺪﻩ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﻮﻝ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﯿﺸﻪ ﭼﻘﺪﺭ؟ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﭘﻮﻝ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﺑﺮﻡ. ﻣﺠﺒﻮﺭﻡ ﻭﺍﯾﺴﻢ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ۱۲ ﻇﻬﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﺎﺭ ﺑﺮﻡ. ﻣﺠﺒﻮﺭﻡ ﺗﻮ ﭘﺎﺭﮎ ﺑﺨﻮﺍﺑﻢ ﭼﻮﻥ ﭘﻮﻝ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﯾﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺧﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﻡ. ﺍﺷﮏ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﭼﺸﺎﻡ ﻣﯿﺮﯾﺰﻩ ﻧﻪ ﻭﺍﺳﻪ خودﻡ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﺣﺎﻟﺸﻮﻥ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺧﺮﺍﺏ ﺗﺮﻩ. ﭼﯽ ﺑﮕﻢ؟؟ باختیم ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻭﻟﯽ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺟﻮﻥ ﻣﺎﺩﺭﺗﻮﻥ ﻧﺎﺍﻣﯿﺪ ﻧﺸﯿﻦ... ﮔﻮﺵ ﮐﻦ ﭘﺴﺮ. ﻣﺪﯾﻮﻥ ﻣﻨﯽ ﺍﮔﺮ ﺑﺘﻮﻧﯽ ﻭ ﻧﺮﯼ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ. مدﯾﻮﻧﯽ. ﺟﻠﻮ ﺭﻓﯿﻘﺎﻡ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪﻡ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ، ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺭﻭ ﻧﺸﻮﻥ ﻣﯿﺪﻩ ﺗﻮ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎه ﺟﻠﻮ ﮐﺮﻩ ﺍﯼ ﻫﺎ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﻮ ﺳﭙﺮ ﮐﻨﻢ ﺑﮕﻢ ﺍﯾﻨﺎﻥ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻣﻦ. ﺟﻮﻥ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺍﺷﮏ ﻫﻢ ﻭﻃﻨﺖ ﺭﻭ ﺑﮕﯿﺮ. ﻣﺪﯾﻮﻥ ﻣﻨﯽ. ﮐﺎﺵ ﺍﻻﻥ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺑﻮﺩﻡ. ﮐﺎﺵ.

ﺗﻮ ﺭﻭ ﺧﺪﺍ 4 ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺮﯾﺪ ﻭ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺍﺯ ﺗﯿﻢ...

چهارشنبه 10 مهر | 100,000 نفر | ورزشگاه آزادی |


گردآوری:گروه ورزش سیمرغ
www.seemorgh.com/sport
منبع:jamnews.ir


مطالب پیشنهادی:
کاروان استقلال به تهران بازگشت
فرهاد مجیدی و دخترش+ عکس
درخواست مهناز افشار از علی كریمی
هدیه رونالدو به خودش+ عکس
کتک خوردن، نتیجه‌ی عیادت سلیمی از باقری