هوگو بروس مربي نروژي كه براي مذاكره با تيم استيل آذين به تهران آمده بود، چهارشنبه شب تهران را ترك كرد و به...
هوگو بروس مربي نروژي كه براي مذاكره با تيم استيل آذين به تهران آمده بود، چهارشنبه شب تهران را ترك كرد و به اروپا برگشت.دو طرف سر رقم به توافق رسيدند اما قراردادي امضا نكردند، قرار است مديران استيل آذين ظرف چند روز آينده به مربي نروژي بدهند.

  
 
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
http://seemorghc.com/news
منبع:goal.com
 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
X