برخی از مهره های كليدی مس نظير ادينيو، قربانی، يوسفی و ... خود را به اردوی تيم در تركيه معرفی نكرده اند و غيبت طولانی مدت آن ها سبب شده است كه مسئولين تيم به كلی قيد حضور آن ها را در اين تمرينات بزنند...
 
 
 در حالی كه بسیاری از تیم های لیگ برتری حتی تمرینات خود را آغاز نكرده اند تیم فوتبال مس اردوی تداركاتی خود را در كشور تركیه آغاز كرد تا چندین گام از سایر رقبای خود جلو باشد.
این اردو كه به مدت ده روز در یكی از كمپ های كوهستانی این كشور برگزار می شود همراه با برگزاری چند بازی دوستانه در برابر تیم های آماتور تركیه خواهد بود. اما نكته قابل توجه ان اردو كه سبب ناراحتی شدید صمد مرفاوی شده است غیبت چندین بازیكن اصلی این تیم است. ظاهرا برخی از مهره های كلیدی مس نظیر ادینیو، قربانی، یوسفی و ... خود را به اردوی تیم در تركیه معرفی نكرده اند و غیبت طولانی مدت آن ها سبب شده است كه مسئولین تیم به كلی قید حضور آن ها را در این تمرینات بزنند. هرچند چند بازیكن تیم امید مس جایگزین آن ها در اردوی تركیه شده اند تا حداقل تمرینات مس با تعداد نفرات كافی برگزار شود! اما این موضوع سبب ناراحتی شدید صمد مرفاوی از بازیكنان متخلف خود شده است.
 به هر حال مسی ها كه پیش از خشك شدن امضای قرارداد بازیكنان تیم خود اردوی تداركاتی را برگزار می كنند قطعا آگاه بوده اند كه در فوتبال ایران همه چیز طبق نظم خاص خود پیش نمی رود و بازیكنان باید چند روزی را به ریكاوری پس از امضای قرارداد بگذرانند!
 
 
 
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:goal.com
 
 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
X