مورینیو اولین جام را برای رئالی های فتح کرد.
 
 


با این ضربه سر، رئالی ها برای هجدهمین بار قهرمان کوپا دل ری شدندسمت سفید مستایا غرق در خوشحالی استاگر پدرو چند سانتی متر عقب تر بود، شاید این بازی سرنوشت دیگری پیدا می کردمارسلو و سایر بازیکنان رئال غرق در خوشحالی اند
کی اینو زده؟او جواب منتقدان را در زمین داد
 
 
گردآوری:گروه ورزش سیمرغ
seemorgh.com/sport
منبع:goal.com
 
 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
X