پوستر نادال
نادال با پیروزی مقابل فرر در فینال تنیس رولان گروس قهرمان این مسابقات شد و بار دیگر آمادگی خود در تنیس جهان را ثابت کرد.


تهیه وتدوین: گروه ورزشی سیمرغ
www.seemorgh.com/sport
اختصاصی سیمرغمطالب پیشنهادی:
پوستر روز- سرنا ویلیامز
پوستر روز- هالک
پوستر روز- آبیدال
برتری پرسپولیس برابر دانشگاه آزاد اردبیل
ایران - لبنان؛ 70 میلیون ایرانی حامی تیم ملی