پوستر بانوی گلف باز
"این به پارک" قهرمان مسابقات آزاد گلف آمریکا شد.تهیه وتدوین: گروه ورزشی سیمرغ
www.seemorgh.com/sport
اختصاصی سیمرغ


مطالب پیشنهادی:
پوستر روز- آرش افشین
پوستر روز- گونسالو ایگواین
پوستر روز- گواردیولا
رویارویی زود هنگام علی کریمی با پرسپولیس
منتقمی با حفظ سمت سخنگوی پرسپولیس شد