پوستر گوتزه
گوتزه به مدت 4 سال تا تابستان 2017 با بایرن مونیخ قرارداد امضا کرده است و پیراهن شماره 19 بر تن می کند.


تهیه وتدوین: گروه ورزشی سیمرغ
www.seemorgh.com/sport
اختصاصی سیمرغ


مطالب پیشنهادی:
پوستر روز- بانوی گلف باز
پوستر روز- آرش افشین
پوستر روز- گونسالو ایگواین
قطرایرویز اسپانسر رسمی تور بارسا در تابستان
گاف های تکان دهنده از یک دلال