حسین امیرعبداللهیان

حسین امیرعبداللهیان

4 دیپلمات ایرانی ربوده‌شده 36 سال است در زندان هستند

4 دیپلمات ایرانی ربوده‌شده 36 سال است در زندان هستند

دستیار ویژه رییس‌مجلس با بیان این‌که «سندی دال بر شهادت چهار دیپلمات ربوده‌شده ایرانی وجود ندارد» گفت که تعیین سرنوشت آن‌ها با جدیت در دستور کار تهران است.