حنجره

حنجره

حقایقی در مورد صدا یتان که نمی دانستید

حقایقی در مورد صدا یتان که نمی دانستید

 صدا یکی از تاثیرگذارترین ویژگی های هر انسانی است که گاهی نیز دچار تغییر می شود. در این مطلب نکات جالبی در مورد صدا به صورت پرسش و پاسخ بیان می شوند

خونریزی ناگهانی حنجره مهدی دارابی خواننده هوروش بند + یادداشت هوروش بند

خونریزی ناگهانی حنجره مهدی دارابی خواننده هوروش بند + یادداشت هوروش بند

سحرگاه دیروز در حالی که گروه هوروش آخرین مراحل تولید تیتراژ برنامه جشن رمضان را سپری می کرد؛ مهدی دارابی دچار مشکل شد و از ضبط این اثر باز ماند.