دبستان

دبستان

دختر «مو بریده» آبادانی در وضعیت روحی نامطلوبی به سر می برد

دختر «مو بریده» آبادانی در وضعیت روحی نامطلوبی به سر می برد

به دنبال ماجرای کوتاه کردن موی دختر دبستانی توسط معاون پرورشی اش روزنامه شهروند با خواهر وی مصاحبه ای داشته که به شرح زیر است.

قیچی کردن موی دختر دبستانی در آبادان

قیچی کردن موی دختر دبستانی در آبادان

عصر ایران نوشت: ناظم مرد مدرسه که اقدام به قیچی کردن موی دانش آموز دختر کرد، تعلیق شد.