چارلی چاپلین

چارلی چاپلین

آخرین عکس چارلی چاپلین قبل از مرگ

آخرین عکس چارلی چاپلین قبل از مرگ

چارلی چاپلین در سن 88 سالگی درگذشت که در ادامه آخرین عکس این هنرمند محبوب را مشاهده می کنید

آنچه پشت نگاه و چهره یک ستاره سینما پنهان بود و هرگز بر زبان نیاورد

آنچه پشت نگاه و چهره یک ستاره سینما پنهان بود و هرگز بر زبان نیاورد

چارلی چاپلین در سال‌های متمادی شمایل یک «ولگرد» را از خودش به وجود آورد. با آن لباس و کلاه و عصا در مهاجر، پسربچه، جویندگان طلا، سیرک، روشنایی‌های شهر و... ظاهر شد و توانست این شمایل را برای همیشه از آنِ خود کند.