الهام حمیدی, ستاره اسکندی و مریم کاویانی در اکران خصوصی فیلم نفس در پردیس کوروش حاضر شدند.

الهام حمیدی, ستاره اسکندی و مریم کاویانی در اکران فیلم نفس در پردیس کوروش

اکران فیلم نفس به کارگردان نرگس آبیار در پردیس کوروش برگزار شد.

الهام حمیدی, ستاره اسکندی و مریم کاویانی از جمله بازیگرانی بودند که در این اکران حاضر شدند.

عکس های اختصاصی سیمرغ از الهام حمیدی, ستاره اسکندی و مریم کاویانی در ادامه مشاهده می کنید.

 

الهام حمیدی در اکران فیلم نفس

الهام حمیدی در اکران فیلم نفس

 

چهره الهام حمیدی در اکران فیلم نفس

چهره الهام حمیدی در اکران فیلم نفس

 

الهام حمیدی در کنار مریم کاویانی و ستاره اسکندری در اکران فیلم نفس

الهام حمیدی در کنار مریم کاویانی و ستاره اسکندری در اکران فیلم نفس

 

مریم کاویانی در اکران فیلم نفس

مریم کاویانی در اکران فیلم نفس

 

ستاره اسکندری در اکران فیلم نفس در پردیس کوروش

ستاره اسکندری در اکران فیلم نفس در پردیس کوروش

 

مریم کاویانی در اکران فیلم نفس در پردیس کوروش

مریم کاویانی در اکران فیلم نفس در پردیس کوروش
تهیه و تدوین: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
اختصاصی سیمرغ

 
 

پربیننده های این بخش

 
X