گلاره عباسی, مینا وحید و فقیهه سلطانی در اکران خصوصی فیلم نفس در پردیس کوروش حاضر شدند.

گلاره عباسی, مینا وحید و فقیهه سلطانی در اکران فیلم نفس در پردیس کوروش

اکران فیلم نفس به کارگردان نرگس آبیار در پردیس کوروش برگزار شد.

گلاره عباسی, مینا وحید و فقیهه سلطانی از جمله بازیگرانی بودند که در این اکران حاضر شدند.

عکس های اختصاصی سیمرغ از گلاره عباسی, مینا وحید و فقیهه سلطانی در ادامه مشاهده می کنید.

 

گلاره عباسی و ستاره و لاله اسکندری در اکران فیلم نفس

گلاره عباسی و ستاره و لاله اسکندری در اکران فیلم نفس

 

گلاره عباسی در اکران فیلم نفس

گلاره عباسی در اکران فیلم نفس

 

گلاره عباسی در اکران فیلم نفس در پردیس کوروش

گلاره عباسی در اکران فیلم نفس در پردیس کوروش

 

فقیهه سلطانی در اکران فیلم نفس در پردیس کوروش

فقیهه سلطانی در اکران فیلم نفس در پردیس کوروش

 

مینا وحید در اکران فیلم نفس در پردیس کوروش

مینا وحید در اکران فیلم نفس در پردیس کوروش

 

مینا وحید در اکران فیلم نفس

مینا وحید در اکران فیلم نفس

 

چهره مینا وحید در اکران فیلم نفس

چهره مینا وحید در اکران فیلم نفس
تهیه و تدوین: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
اختصاصی سیمرغ

 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پربیننده های این بخش

 
X