مهدی یراحی: من و تمام مردم خوزستان و سیستان و خرم آباد و... همه غیرکارشناس؛ شما كه كارشناسید بعد از گذشت ۱۴سال از افتادن بلاى ریزگرد (درشت گرد) به جان خوزستان و در ادامه دیگر شهرها، آیا هنوز در حال مدیریت بحرانید؟!

آیا قصد دارید همچنان بهانه هاى نخ نما شده مدیران گذشته را تکرار كنید؟!

مهدی یراحی نوشت:
یه خاكى كه به دنیا نفت مى ده، بذار چند قطرشم خرجِ خودش شه مسئولان دیروز و هنوز

آیا نتایج فاجعه بارِ انتقال آب از كارون به شهرهاى دیگر را احساس مى كنید؟ بیچارگىِ مردم خوزستان را مى بینید؟ آیا حتى لحظه اى خود را به جاى بیماران، كودكان، مسن ترها و حتى جوانان آن خاك بى نفس، تصور كرده اید؟ لابد بعد از خواندن این چند سطر با خود مى گویید: ای داد، بازهم حرف هاى احساسى و غیركارشناسانه. بازهم خودنمایی و شو آف!

قبول، من و تمام مردم خوزستان و سیستان و خرم آباد و... همه غیرکارشناس؛ شما كه كارشناسید بعد از گذشت ۱۴سال از افتادن بلاى ریزگرد (درشت گرد) به جان خوزستان و در ادامه دیگر شهرها، آیا هنوز در حال مدیریت بحرانید؟! آیا قصد دارید همچنان بهانه هاى نخ نما شده مدیران گذشته را تکرار كنید؟! روز گذشته گفتگوى یكی از مجریان صدا و سیماى مركز خوزستان را با مسئول مدیریت بحران آن استان تماشا مى كردم. "آقاى مدیریت بحران" در برابر ساده ترین پرسش هاى مجرى برنامه كه عنوان می کرد سوالاتش برآیند پیامك هاى ببیننده هاست، چنان درشتى مى كرد و سرسخت بود که انگار موضوع برنامه در مورد دارایی شخصى ایشان است! فقط کم مانده بود که روی این خطه ادعای مالکیت کند و بگوید: "مال خودم است، اختیارش را دارم"! آقای مدیر آنچنان برای پاسخگویی به سوالات تلفنى مجری مقاومت نشان می داد که گویا در حال گفتگو با مسیح على نژاد در صداى آمریكاست و چه بسا اگر گفتگو حضورى بود، حسابى از خجالت مجرى درمى آمد و او را چنان مدیریت مى كرد كه از این پس هیچ بحرانی را احساس نکند! بحث به جایى رسید كه مجری، گفته هایش را براساس توجیه و تأویل حرف هاى خود و مواضع صدا و سیما پیش برد و یادآوری کرد که این پرسش ها، برآیند پیامك هاى مردم است. "آقاى مدیریت بحران" با همان لحن مهربانانه و آغشته به منطق و محبت (!) گفت: "مگر تمام مردم خوزستان بیننده برنامه شما هستند"؟!

در این لحظات، به یاد یك "اصل خورشیدى" افتادم که می گوید جواب دو جمله را نمى توان داد: یكى حرف حق و دیگرى حرف بسیار ناحق!

مسئولان بزرگوار، مدیران محترم!

براى مردم تفاوتى ندارد شما "دولتى" هستید یا "سپاهى"، اصول گرایید یا اصلاح طلب. اینکه روی تفكر خودتان چه اسمی می گذارید نیز برای خودتان مهم است!

حال مردم خوزستان بسیار "به توان هزار" خراب است. نفس هاى مردم به شماره افتاده. طى این ١٤ سال، بسیارى جان خود یا عزیزانشان را از دست داده اند. رفاه مطلق پیشکش، مردم خوزستان آب و هوا مى خواهند. از حرف و وعده و وعید عبور كنید. این ملت عملگرایى مى خواهد.

آقای مسئول! بودجه محیط زیست را افزایش دهید. از شهروندى كه هواى نفس كشیدن ندارد، نمى توان انتظار صبر و حوصله داشت.

تنها چند قطره از همان نفت را خرجشان كنید، اوضاع بهتر مى شود؛ البته خرج خودشان، نه برگزارى سمینار و جلسات مدیریت بحران!

راه دوری نمی رود اگر از ما دور نباشید.


گردآوری: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
منبع: khabaronline.ir


 
 
 

پربیننده های این بخش

 
X