تصاویر کتایون ریاحی، فاطمه گودرزی و لیندا کیانی و مادرش در ضیافت افطار خیریه مهر لیلا
 مرکز همایش های رایزن، یکشنبه شب میزبان چهره های مهم هنری، ورزشی و کودکان نیازمند بود.

 ضیافت افطاری خیریه مهر لیلا: کتایون ریاحی، فاطمه گودرزی و لیندا کیانی و مادرش

 در ادامه می توانید تصاویر اختصاصی سیمرغ را از مراسم افطار خیریه مهر لیلا مشاهده نمایید.

لیندا کیانی و مادرش  در ضیافت افطاری خیریه مهر لیلا

لیندا کیانی و مادرش  در ضیافت افطاری خیریه مهر لیلا

هادی کاظمی در ضیافت افطاری خیریه مهر لیلا

هادی کاظمی در ضیافت افطاری خیریه مهر لیلا

فاطمه گودرزی در  ضیافت افطاری خیریه مهر لیلا

فاطمه گودرزی در  ضیافت افطاری خیریه مهر لیلا

حجت اشرف زاده در ضیافت افطاری خیریه مهر لیلا

حجت اشرف زاده در ضیافت افطاری خیریه مهر لیلا 

بهنام محمودی و همسرش در  ضیافت افطاری خیریه مهر لیلا

بهنام محمودی و همسرش در  ضیافت افطاری خیریه مهر لیلا

فاطمه گودرزی در  ضیافت افطاری خیریه مهر لیلا 2

فاطمه گودرزی در  ضیافت افطاری خیریه مهر لیلا 2

کتایون ریاحی در  ضیافت افطاری خیریه مهر لیلا

کتایون ریاحی در  ضیافت افطاری خیریه مهر لیلا

لیندا کیانی در  ضیافت افطاری خیریه مهر لیلا

لیندا کیانی در  ضیافت افطاری خیریه مهر لیلا


عکاس: شهاب اسدی


تهیه و تدوین: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
اختصاصی سیمرغ