مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان با بیان اینكه سبك هندی و اصفهانی مورد توجه بسیاری از شعرا قرار گرفت و شعرای هندی با تاثیر گرفتن از این سبك...

فارس: مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان گفت: برخی مورخان اصل و زادگاه حافظ شیرازی و رشد و پویایی وی در دوران جوانی را در منطقه كوهپایه اصفهان دانسته‌اند.
اسحاق طغیانی امروز در اصفهان اظهار داشت: براساس نظر این مورخان حافظ در اوایل جوانی به شیراز سفر كرده و به حافظ شیرازی معروف شده است.
وی با بیان اینكه اصفهان در ادبیات فارسی نقش پر رنگ و چشمگیری داشته است، اظهار داشت: اصفهان با تربیت شعرا و ادیبان بزرگی همچون كمال اسماعیل، خاقانی و عرفای به نام توانست در تكوین ادبیات و شعر فارسی نقش بسزایی را ایفا كند.
وی با اشاره به سبك‌های موجود در زبان فارسی و اینكه مبتكر بسیاری از این سبك‌ها، شعرای اصفهانی‌ بوده‌اند، افزود: كمال‌الدین اسماعیل در قرن هفتم از سبك عراقی در شعرهای خود بهره برده كه بعدها شعرایی همچون مجیرالدین بیلقانی، رشید الدین اخسیكتی، امامی هروی، همام تبریزی، سعدی شیرازی، مجدالدین‌بن‌همگر‌شیرازی، اوحدی مراغه‌ای، حافظ شیرازی، سلمان ساوجی، مكتبی شیرازی از این سبك در شعرهای خود استفاده كرده‌اند.
مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان با بیان اینكه سبك هندی و اصفهانی مورد توجه بسیاری از شعرا قرار گرفت و شعرای هندی با تاثیر گرفتن از این سبك زبان فارسی را در كشور خود ترویج دادند، تصریح كرد: در ابداع این سبك‌ها نقش شعرای اصفهانی ستودنی است.
طغیانی نقش تعیین كننده شعرای اصفهانی را در بیان هویت شعر و زبان فارسی موثر دانست و بیان داشت: با توجه به اینكه اصفهان از لحاظ جغرافیایی در مركزیت ایران قرار گرفته در تكمیل فرهنگ این مرز و بوم نقش عمده‌ای را ایفا كرده است.
وی افزود: اصفهان در همه اعصار شعرای به نامی را به جهان معرفی كرده كه از میان آنها می‌توان به صائب تبریزی، حكیم شفاهی،سروش اصفهانی، وحید دستگردی، عاشق اصفهانی، استاد همایونی و فرید اصفهانی اشاره كرد.
مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان اظهار داشت: شهرت زبان فارسی در میان كشورها را باید مدیون شعر و ادبیات اصفهان دانست كه در این زمینه شاعران و ادیبان با مهاجرت به شبه قاره هند زبان فارسی را در آنجا ترویج دادند.
طغیانی بیان داشت: شعر حافظ نیز به لحاظ مانوس بودن او با خدا و قرآن از پختگی و زیبایی كلام برخوردار است.
وی شناخت زوایای دینی، مانوس بودن با قرآن و آشنایی با مفاهیم قرآنی را در ادبیات شعر و شاعری موثر دانست و بیان داشت: اگر قرآن و مفاهیم اسلامی با تار و پود آدمی آمیخته شود، تاثیر آن دوچندان خواهد شد، به طوری كه بزرگانی همچون حافظ، سعدی و فردوسی توانستند با شناخت كامل از آیات قرآن و احادیث ائمه اطهار(ع) به نوعی ترجمه آیات را در قالب شعر بیان كنند.
مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان افزود: اگر شاعر به ترجمه احادیث و آیات قرآن احاطه نداشته باشد، حرفی برای گفتن نخواهد داشت.
 
گردآوری: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
www.seemorgh.com/culture
منبع: fardanews.com