«سام نیلسون» هنرمندی آمریکایی است که در استودیو نرم افزاری دیسنی کار می کند. تعدادی از تصویرسازی هایش را در زیر می بینید......


 تصویرسازی

تصویرسازیتهیه و ترجمه: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
www.seemorgh.com/culture
اختصاصی سیمرغ