نقاشی سورئال
نقاشی های سورئال، طنزآمیز و زیبا کوتاه ترین جمله ای است که می توانیم در وصف این تصاویر بگوییم. الکساندر لیماکین خالق این نقاشی ها با ذهن ما بازی می کند و تخیل مان را غلعلک می دهد.....

                                                         

نقاشی سورئال

نقاشی سورئال

نقاشی سورئال

نقاشی سورئال

نقاشی سورئال

نقاشی سورئال

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/06/interesting-paintings-by-alexander-lyamkin08.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/06/interesting-paintings-by-alexander-lyamkin09.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/06/interesting-paintings-by-alexander-lyamkin10.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/06/interesting-paintings-by-alexander-lyamkin12.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/06/interesting-paintings-by-alexander-lyamkin13.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/06/interesting-paintings-by-alexander-lyamkin14.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/06/interesting-paintings-by-alexander-lyamkin15.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/06/interesting-paintings-by-alexander-lyamkin16.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/06/interesting-paintings-by-alexander-lyamkin17.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/06/interesting-paintings-by-alexander-lyamkin18.jpg

نقاشی

نقاشی

نقاشی

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/06/interesting-paintings-by-alexander-lyamkin23.jpg

نقاشی سورئالتهیه و تدوین: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
www.seemorgh.com/culture
  
اختصاصی سیمرغ


مطالب پیشنهادی:

گزارش تصویری: نقاشی‌های سه‌بعدی بسیار زیبا!
نقاشی‌های بسیار زیبای این هنرمند سورئالیست را ببینید!!
گزارش تصویری: نقاشی‌های آبرنگ سورئالیست
گلچینی از زیباترین نقاشی‌های سالوادور دالی، خالق سورئالیسم
نقاشی‌های سورئالیست این هنرمند را حتما ببینید!