این رویداد، در اولین سال خود با هدف نمایش کارکردهای گرافیک در زندگی شهری و با برپایی پنج نمایشگاه و شش سخنرانی برگزار شد...
 
انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، هفته طراحی گرافیک 88 را از 3 تا 7 اردیبهشت، همزمان با روز جهانی گرافیک (27 آوریل)، در خانه هنرمندان ایران، برگزار کرد.

انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، از ابتدای پیدایش و شکلگیری، خود را به عضویت ایکوگراد (icograda) درآورد. این انجمن، همزمان با روز جهانی گرافیک، به منظور دیدار اعضا در سال نو و بزرگداشت این روز، گردهمایی سالانه خود را برپا میکند. این گردهمایی، امسال با برگزاری نخستین هفته طراحی گرافیک شکل تازهای به خود گرفت.

این رویداد، در اولین سال خود با هدف نمایش کارکردهای گرافیک در زندگی شهری و با برپایی پنج نمایشگاه و شش سخنرانی برگزار شد. بخشهای نمایشگاهی هفته طراحی گرافیک 88 شامل موارد زیر میشود:

- معرفی پروژه تابلوهای راهنمای مسیر شهر تهران و قلم ترافیک؛

- طراحی هویت بصری گزیده از شهرهای جهان؛

- طراحی هویت بصری فرودگاه کلن آلمان؛

- بخش ویژه: گنجینه بیمکان! نمایش بخشی از آثار نادیده موزه گرافیک ایران؛

- بخش مسابقه: طراحی و ایدهپردازی برای رفع مشکل زبالههای شهری.

در بخش پژوهشی هفته طراحی گرافیک، موضوع نقش و اهمیت موزهها در هویت فرهنگی جامعه شهری از محیط طباطبایی، کارکردهای طراحی گرافیک در هویت بصری و مبلمان شهری از توحید احدی، بابک زیرک و ابراهیم حقیقی، نگاهی به طراحی تابلوهای راهنمای مسیر شهر تهران از مسعود سپهر، و مروری بر وضعیت زبالههای شهر تهران و همکاری طراحان گرافیک در این زمینه از خانم اسفرجانی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین بهرام کلهرنیا و مجید بلوچ درباره گنجینه بیمکان! موزة گرافیک ایران و آثار جمعآوری شده برای این موزه و نیاز به محل برقراری موزه، صحبت کردند.

حضور و حمایت مدیران سازمانها و نهادهای مرتبط با موضوعات هفتة طراحی گرافیک 88، مانند معاونت خدمات شهرداری تهران، مدیر عامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد، مدیر کل امور هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و مدیر عامل خانه هنرمندان، موجب شد، قدمهای محکمتری در زمینه اجرایی کردن ایدههای مطرح شده در بخشهای مختلف، برداشته شود.

نخستین دوره هفتة طراحی گرافیک 88، به همت انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، بعد از گرفتن عکس یادگاری اعضای انجمن و قرائت بیانیة هیأت داوران بخش مسابقه و اهدای جوایز برندگان خاتمه یافت.
 
تهیه شده توسط: مجله تندیس
 www.seemorgh.com/culture
اختصاصی سیمرغ
 
مطالب پیشنهادی:
گرافیک چیست ؟
سفره هفت‌سینی که پهن نشد!
آيا مي دانيد انسان از چه زماني کشيدن نقاشي را آغاز کرد؟
درباره رنگ چه میدانید؟
چگونه عکس های بهتری بگيريم؟