تتت

حاشیه های جنجالی برنامه 5شنبه دورهمی، سوژه کارتون علی میرایی در روزنامه قانون شده است.

اعتراض به صحبت های مهران مدیری در دورهمی

 

پاچه خواری از نوع مهران مدیری

پاچه خواری از نوع مهران مدیریگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: روزنامه قانون


 
 
 

X