...حاجی تو را دوست دارد، تو حاجی را دوست می‌داری؟ اگر به حاجی مایلی آن وقت مادر منوچهر را طلاق می‌دهم...
 

یک نامه عاشقانه به همراه یک سکه تاریخی در لباس یکی از زنان قاجاری که در اولین جشنواره تجسمی سنتی (ایرانیان، آیینه داران میراث کهن) به نمایش گذاشته شده بود کشف شد.
این نامه در یک کاغذ کوچک است که با جوهر آبی رنگ نوشته شده است و هیچ تاریخی ندارد. نامه کلا در 7 خط است و 2 بیت شعر نیز در آن نوشته شده است. دبیر جشنواره و مدیرنگارخانه سعدآباد گفت: زمانی که مسئول امور هنری نگارخانه سعد آباد قصد داشت لباسی را که متعلق به دوره قاجار بود به یک مشتری نشان دهد، متوجه وجود یک نامه و سکه در جیب لباس شد.
در این نامه که هفت خط دست نوشته آمده است :
بنویس دلا به یار کاغذ
بفرست به آن نگار کاغذ
نه سیم و نه زر نیاز داری
پس گلپرخانم تو به جهان چکار داری؟
پس از این دو بیت مرد عاشق نوشته است:
حاجی همه چیز دارد، حاجی متموله است، حاجی تو را دوست دارد، تو حاجی را دوست می‌داری؟
حاجی ملک دارد، کاروانسرا دارد، حاجی باغ دارد، حاجی خوشگل است، 36دندان پهلوی همدیگر دارد. تمام جا به جا است. وقت آب خوردن گلویش معلوم است. اگر به حاجی مایلی آن وقت مادر منوچهر را طلاق می‌دهم.

 

این مرد در پشت نامه عاشقانه‌اش برای گلپر نوشته است: خدمت حضور محترم علیه عالیه خانم گلپر.
در قسمتی دیگر از این نامه حاجی از گلپر به دلیل بی‌وفایی‌اش گله کرده و نوشته است: فدایت شوم آن کاغذی که قبلا فرستاده بودم چرا جواب ندادی؟


این لباس یک قبای زنانه است که پارچه اش دست باف و راه راه است و در زیر بغل دارای یک چاک است و آستر لباس چاپ قلمکار است. سکه کشف شده مربوط به سال 1219 است و محلی که نمایشگر ارزش آن است سائیده شده است و نشان شیر و خورشید دارد.

 

 

 
 
گردآوری: گروه سرگرمی سیمرغ
www.seemorgh.com/entertainment
منبع: شونیکس