... می‌توانستم تنها تو را داشته باشم ، زمانی که همه چیز...
 
 
تو مرگ من بودی
می‌توانستم تنها تو را داشته باشم
زمانی که همه چیز از دستم رفت...
 
 
گردآوری: گروه سرگرمی سیمرغ
www.seemorgh.com/entertainment
منبع: کتاب تراشه باریک از آوازی
اختصاصی سیمرغ