... فاصله‌ها تنهایم گذاشتند... نه از تنهایی ترسیدم، نه از فاصله... چهره تو آخرین دروغ ساده بود

 

 

ادعای ماندن سخت بود

ادعای رفتن آسان

و ادعای عشق، ساده ترین سلام تو

فاصله‌ها تنهایم گذاشتند

نه از تنهایی ترسیدم، نه از فاصله

چهره تو آخرین دروغ ساده بود

آهای مدعی! آهای...مطالب مرتبط:
صدام نمی‌کنی چرا...«فرزاد حسنی»
دعوتت می‌کنم... «فرزاد حسنی»


تهیه: گروه سرگرمی سیمرغ-محمدنخستین
www.seemorgh.com/entertainment
منبع:نوشته فرزاد حسنی
اختصاصی سیمرغ