از وقتی که عاشق شدم ، فرصت بیشتری پیدا کردم... فرصت بیشتری برای این که...

از وقتی که عاشق شدم
فرصت بیشتری پیدا کردم
فرصت بیشتری برای این که پرواز کنم و بعد زمین بخورم!
و این عالی است!...
هرکسی شانس پرواز کردن و به زمین خوردن را ندارد
تو این شانس را به من بخشیدی
متشکرم!

 


مطالب مرتبط:

آهای مدعی! «فرزادحسنی»

بگذار چیزی باشم...!تهیه: گروه سرگرمی سیمرغ-محمدنخستین
www.seemorgh.com/entertainment
منبع: شعر چندسال بیشتر-شل سیلور استاین
اختصاصی سیمرغ