... زمان غارتگر غریبی است ، همه چیز را بی اجازه می‌برد و تنها یک چیز را همیشه فراموش می‌کند...

هر ثانیه که می‌گذرد

چیزی از تو را با خود می‌برد

زمان غارتگر غریبی است

همه چیز را بی اجازه می‌برد

و تنها یک چیز را همیشه فراموش می‌کند...

حس "دوست داشتنِ" تو را...مطالب مرتبط:

از تو متشکرم!

دعوتت می‌کنم... «فرزاد حسنی»

آهای مدعی! «فرزادحسنی»

تهیه: گروه سرگرمی سیمرغ-محمدنخستین
www.seemorgh.com/entertainment
منبع: شاهزاده سرزمین عشق- آنتوان دوسنت اگزوپری
اختصاصی سیمرغ