یکی از شدیدترین نعره ها در بین حیوانات، به شیر آفریقایی تعلق دارد...


یکی از شدیدترین نعره ها در بین حیوانات، به شیر آفریقایی تعلق دارد. صدای نعره آنها تا سه کیلومتری شنیده می شود. اسب آبی هم جزو حیواناتی است که دارای نعره بلندی می باشد ، تا آنجا که حیوانات آبی در زیر آب نعره آنها را می شنوند ولی با همه این اوصاف، شدیدترین نعره ها متعلق به وال ها می باشد. آنها می توانند نعره ای معادل دویست دیسیبل تولید کنند. این نعره از صدای موتور یک جت نیز بیشتر است.

- لایه ازن فقط به اندازه دو سكه که بر روی هم قرار بگیرند، ضخامت دارد.

- وقتی یك نوزاد در حال گریه است، با صدای ش..ش.. شما آرام خواهد شد و این به این دلیل صدای آبی است كه اطراف نوزاد را در دل مادر گرفته است.در ضمن این یكی از دلایلی است كه نشان می دهد چرا صدای ساحل دریا به انسان آرامش می دهد.
بر اساس یك داستان مشهور، یكی از دوندگان در سال 490 قبل از میلاد، خبر پیروزی آتنی ها بر پارسیان در ماراتن را به شهر آتن رساند. وی پس از رساندن خبر از خستگی بر زمین افتاد و جان سپرد.امروزه به یادبود این دونده و دوی ... آور او، در مسابقات دو و میدانی رشته ای به نام ماراتن برگزار می شود كه دوندگان در آن مسافتی حدود 42 كیلو متر را می دوند.

اشعه ایكس از بلور الماس عبور نمی‌كند و منعكس می‌شود. از این خاصیت می‌توان در تشخیص الماس حقیقی از نوع بدل آن استفاده نمود.

اسکناس از کلمه "اسیکناچیا" گرفته شده که کلمه ای روسی بوده و چون تلفظ آن برای فارسی زبانان مشکل است، آن را ساده کرده و به نام اسکناس می خوانند . اولین پول رسمی کاغذی توسط بانک شاهنشاهی، در سال 1269 شمسی در تهران انتشار یافت . در سال 1309 شمسی طبق قانون ، حق انتشار اسکناس از بانک شاهنشاهی اخذ و به بانک ملی ایران واگذار گردید . واحد پول ایران در دوره قاجاریه ، تومان بود . یک تومان معادل ده قران و برابر ده هزار دینار بود. در سال 1308 شمسی به موجب قانون، پول ایران تغییر یافت و واحد پول به ریال تبدیل شد ولی هنوز کلمه تومان به قوت خود باقی است و به معنی ده ریال به کار برده می شود...

منبع:shad23.blogpars.ir