230 سال پيش در روز 18 ژانويه سال 1778 ميلادي كاپيتان جيمز كوك دريانورد و كاشف بزرگ انگليسي در جريان سومين سفر بزرگ اكتشافي خود، جزاير هاوايي را در اقيانوس آرام كشف كرد..


 
 230 سال پيش در روز 18 ژانويه سال 1778 ميلادي كاپيتان جيمز كوك دريانورد و كاشف بزرگ انگليسي در جريان سومين سفر بزرگ اكتشافي خود، جزاير هاوايي را در اقيانوس آرام كشف كرد.
 

     

 

اما اين كشف جديد براي او چندان خوش يمن نبود و موجب شد سومين سفر اكتشافي اين دريانورد بزرگ آخرين سفرش محسوب شود.

كاپيتان كوك در سومين سفر اكتشافي خود تصميم گرفته بود مناطق شمالي اقيانوس آرام را اكتشاف كند.
او در ماه ژوئيه سال 1776 ميلادي با دو كشتي رزوليشن و ديسكاوري بندر پليموت انگلستان را ترك كرد.
كاپيتان كوك پس از رسيدن به جزيره تاهيتي كه در سفرهاي قبلي خود با آن آشنا شده بود راه شمال اقيانوس آرام را در پيش گرفت و در سر راه جزاير ساندويج «هاوايي امروزي» را كشف كرد ، سپس به مسير خود ادامه داد و به سواحل آلاسكا رسيد.

 

 

كوك با كشتي هاي خود طول سواحل آلاسكا را پيمود و به تنگه برينگ رسيد.در اين ناحيه قطعات يخ راه او را سد كردند.
كوك براي سپري كردن زمستان به جزاير هاوايي كه اين جزاير را در جريان سفر خود به شمال اقيانوس آرام كشف كرده بود، بازگشت.
كاپيتان كوك در بازگشت به جزاير هاوايي با استقبال بوميان روبرو شد.

اما اندكي بعد به دليل رفتارهاي ناشايست ملوانانش خشم بوميان اين جزاير برانگيخته شد.
كاپيتان كوك هنگامي كه قصد تنبيه بوميان را داشت در روز 14 فوريه سال 1779 ميلادي اندكي بيش از يكسال پس از كشف هاوايي به ضرب چاقوي يك بومي به قتل رسيد.
به اين ترتيب در روز 18 ژانويه سال 1778 ميلادي كاپيتان جيمز كوك مجمع الجزاير هاوايي را كشف كرد.
اما اين كشف براي او خوش يمن نبود و حدود يكسال بعد در همين منطقه كشته شد و سفرهاي اكتشافي او ناتمام ماندند.
 
 
منبع:http://shad23.blogpars.ir