10 کشوری که قد بلندترین مردم را دارند + قد زنان و مردان این کشورها
شاید جالب باشد بدانید که کدام کشور ها قد بلند ترین زنان و مردان را در جهان دارا می باشند

کدام کشورها بلند قدترین مردم دنیا را دارند؟

بلند قدترین مرد دنیا، سلطان کوسن اهل ترکیه است که ۲۵۱ سانتیمتر قد دارد.

با این حال، ترکیه در فهرست کشورهایی نیست که مردمان آن ها بیشترین متوسط قد در دنیا را دارند.

در این مطلب می خواهیم ببینیم کدام کشورها بلند قدترین مردمان دنیا دارند. فهرست پیش رو بر اساس اطلاعات بانک داده ی پزشکی وبسایت NCD Risk Factor Collaboration تهیه شده. این فهرست از کوتاه ترین به بلندترین مرتب شده است.

10- ایسلند
متوسط قد مردم ایسلند: ۱۷۳/۲۱ سانتیمتر
متوسط قد مردان ایسلند: ۱۸۰/۴۹ سانتیمتر
متوسط قد زنان ایسلند: ۱۶۵/۹۴ سانتیمتر

9- بوسنی و هرزگوین
متوسط قد مردم بوسنی و هرزگوین: ۱۷۳/۳۵ سانتیمتر
متوسط قد مردان بوسنی و هرزگوین: ۱۸۰/۸۷ سانتیمتر
متوسط قد زنان بوسنی و هرزگوین: ۱۶۵/۸۴ سانتیمتر

8- اسلواکی
متوسط قد مردم اسلواکی: ۱۷۳/۴۸ سانتیمتر
متوسط قد مردان اسلواکی: ۱۷۹/۵۰ سانتیمتر
متوسط قد زنان اسلواکی: ۱۶۷/۴۶ سانتیمتر

7- بلژیک
متوسط قد مردم بلژیک: ۱۷۳/۵۹ سانتیمتر
متوسط قد مردان بلژیک: ۱۸۱/۶۹ سانتیمتر
متوسط قد زنان بلژیک: ۱۶۵/۴۹ سانتیمتر

6- صربستان
متوسط قد مردم صربستان : ۱۷۴/۱۳ سانتیمتر
متوسط قد مردان صربستان : ۱۸۰/۵۷ سانتیمتر
متوسط قد زنان صربستان : ۱۶۷/۶۹ سانتیمتر

5- جمهوری چک
متوسط قد مردم جمهوری چک: ۱۷۴/۲۸ سانتیمتر
متوسط قد مردان جمهوری چک: ۱۸۰/۱۰ سانتیمتر
متوسط قد زنان جمهوری چک: ۱۶۸/۴۵ سانتیمتر

4- دانمارک
متوسط قد مردم دانمارک: ۱۷۴/۲۹ سانتیمتر
متوسط قد مردان دانمارک: ۱۸۱/۳۸ سانتیمتر
متوسط قد زنان دانمارک: ۱۶۷/۲۱ سانتیمتر

3- استونی
متوسط قد مردم استونی: ۱۷۵/۱۳ سانتیمتر
متوسط قد مردان استونی: ۱۸۱/۵۹ سانتیمتر
متوسط قد زنان استونی: ۱۶۸/۶۷ سانتیمتر

2- لتونی
متوسط قد مردم لتونی: ۱۷۵/۶۱ سانتیمتر
متوسط قد مردان لتونی: ۱۸۱/۴۲ سانتیمتر
متوسط قد زنان لتونی: ۱۶۹/۷۹ سانتیمتر

1- هلند
متوسط قد مردم هلند: ۱۷۵/۶۲ سانتیمتر
متوسط قد مردان هلند: ۱۸۲/۵۳ سانتیمتر
متوسط قد زنان هلند: ۱۶۸/۷۲ سانتیمترگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: rooziato.com