از قدیم الایام بیماری که سکته قلبی کرده ، تمایل به بی حرکتی و در بستر ماندن دارد . با پیشرفت علم پزشکی محققان متوجه شدند ....
 
از قدیم الایام بیماری که سکته قلبی کرده ، تمایل به بی حرکتی و در بستر ماندن دارد . با پیشرفت علم پزشکی محققان متوجه شدند که با براه انداختن زودهنگام بیمار ، روند بهبودی بیماری سریعتر طی می شود . امروزه در مراکز پیشرفته دنیا بیماران با سکته قلبی پس از گذشت ۴-۳ هفته از زمان وقوع سکته پس از مشورت با پزشکان معالج خود ، به مراکز توان بخشی قلبی مراجعه می کنند و در این مراکز زیر نظر متخصصان قلب و فیزیوتراپیست با توجه به اصول خاص خود شروع به فعالیتهای بدنی مخصوص بیماران کرونری می کنند . بخشی از این فعالیت ها در قسمت ذیل آورده شده است .
 
* بایستید ، پاها را بیشتر از عرض شانه باز کنید . یک دست را کنار بدن و دست دیگر را بالا آورید . تنه را به سمت راست خم کنید . دست چپ در بالای سر کشیده شود . هر دو پا را صاف نگه دارید . همین حالت را برای سمت مقابل نیز تکرار کنید . ۵  بار این کار را تکرار کنید .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 * بنشینید ، زانوها را به سمت خارج خم کرده و کف پاها را در مقابل هم قرار دهید . دستها را روی زانو گذاشته و به سمت بیرون هل دهید تا کششی در داخل ران حس کنید . هر کشش را ۶۰-۳۰ ثانیه نگه داشته و یک تا دو بار این کار را انجام دهید .

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
*  بایستید ، دستها را روی کمر گذاشته و به سمت چپ خم شوید . در همین وضعیت به سمت جلو و راست بچرخید . سپس به وضعیت ایستاده برگردید . بعد از دو بار انجام اینکار جهت حرکت را عکس کنید . اینکار را ۵ بار تکرار کنید .
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* طاق باز خوابیده و پاها را کاملاً صاف کنید . یک پا را بلند کرده و خم کنید و با دستها زانوی خم شده را بگیرید . پای دیگر را صاف نگه دارید . زانو را به سمت قفسه سینه بکشید و مچ پا را به سمت بالا و پائین حرکت دهید . این کار را با پای مقابل نیز تکرار کنید . ۱۰ بار این کار را انجام دهید .
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
* بایستید ، دستها را تا سطح شانه از طرفین بالا بیاورید . بدون بلند کردن پاشنه ها ، تنه را به راست بچرخانید . ۴-۳ بار اینکار را تکرار نموده و سپس به سمت چپ بچرخانید . ۵ بار این کار را انجام دهید .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* بایستید ، دستها را روی کمر قرار دهید ، به آرامی ۹۰ درجه به سمت جلو خم شوید . سپس خیلی آرام به وضعیت شروع برگردید . ۱۰ بار اینکار را انجام دهید.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* بایستید ، پاها را ۳۰ سانتیمتر از هم باز کنید و دستها را کنار بدن قرار دهید ، سپس دستها را بالا آورده ، یک دایره بزرگ با دستها ایجاد کنید . زمانی که دستها در بالای سر به هم رسیدند ، روی انگشتان پا بلند شوید . ۱۰-۵بار اینکار را انجام دهید.
 
 .
 
 
 
 
 
 
 
 
   
* بایستید ، پاها را جفت کنید ، با دستها در پهلو دایره بزرگی ایجاد کنید . جهت حرکت عکس هم می باشد . ۵  بار در جهت رو به جلو و ۵ بار در جهت رو به عقب اینکار را تکرار کنید .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
منبع:www.irib.ir/health
 
 
 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ارسال
X