یک مطالعه تحقیقاتی نشان داد مادرانی که سیگاری هستند در سه ماهه اول بارداری بیشتر از مادران غیر سیگاری فرزندانی چاق در سنین......
 
 
در یک مطالعه تحقیقاتی در ژاپن بر روی1000 جوان نشان داد مادرانی که سیگاری هستند در سه ماهه اول بارداری 9/2 برابر بیشتر از مادران غیر سیگاری فرزندانی چاق در سنین 9 و 10 سالگی خواهند داشت همچنین در مطالعه ای دیگر که در روزنامه (Agence Frans Press) گزارش گردیده است مادرانی که در دوران بارداری از خوردن صبحانه امتناع می‌کنند در آینده  4/2 برابر بیشتر از دیگران فرزندانی چاق خواهند داشت. دانشمندان فکر می‌کنند شاید سیگار مانع تغذیه مناسب جنین در زمان بارداری می‌گردد که جنین بعد از تولد برای جبران این محرومیت میزان بیشتر از معمول غذا دریافت می‌نماید.
نهایتاً پزشکان و محققان به مادران توصیه می‌کنند که در طول دوران بارداری از کشیدن سیگار خودداری نمایند چرا که سلامتی جنین را به طور قطع به خطر می‌اندازند.
 
تهیه و ترجمه : گروه سلامت سیمرغ ـ دکتر سمیرا سرخوش
اختصاصی سیمرغ    www.seemorgh.com/health