محققان بدنبال مطالعه ای دریافتند که افزایش یکی از پروتئین های طبیعی موجود در بدن سبب آسیب به شبکیه در چشم می گردد.
 

محققان دانشگاه پزشکی جرجیا (Medical collage of Gorgia) بدنبال مطالعه ای دریافتند که افزایش یکی از پروتئین های طبیعی موجود در بدن به نام آمینواسید هموسستین سبب آسیب به شبکیه در چشم می گردد.

از پیش دانشمندان تأ ثیر مخرب آمینواسید هموسستین را در حمله های قلبی و سکته و بیماری فراموشی مشخص نموده بودند و هم اکنون در این مطالعه جدید تأ ثیر تخریبی آن بر روی سلولهای شبکیه آشکار گردید. این مشکل در بسیاری از آمریکایی ها بدلیل کاهش مصرف میوه و سبزیجات وجود دارد. مصرف اسید فولیک (فولات) و B12  ، هموسستین موجود در بدن را به میتونین که یک آمینواسید حیاتی در ساخت پروتئین های بدن است تبدیل می نماید. لذا عدم خوردن اسیدفولیک و B12  که در سبزیجات و میوه های تازه به فراوانی یافت می گردد سبب افزایش سطح هموسستین که آمینواسیدی مخرب می باشد می گردد.
 
مترجم:دکتر سمیرا سرخوش
منبع:www.healthday.com