16 اکتبر هر سال مطابق با 24 مهرماه به عنوان روز جهانی غذا نامگذاری شده است.
اولین بار سازمان ملل در سال 1945 پیشنهاد کرد 16 اکتبر هر سال مطابق با 24 مهرماه به عنوان روز جهانی غذا به منظور توجه دادن جهانیان به مسئله مهم غذا انتخاب شود. ولی تصویب این روز به عنوان روز جهانی غذا در نوامبر 1972 در بیستمین کنفرانس کشورها که با شرکت اعضای سازمان خوارو بار و کشاورزی FAO تشکیل شده بود، توسط دکتر پال رومانی وزیر بهداشت مجارستان که ریاست این کنفرانس را به عهده داشت، اعلام شد. از آن به بعد هر سال 150 کشور جهان این روز را برای توجه دادن جهانیان به سایه سیاه فقر و گرسنگی که عده ای را از داشتن حداقلی از غذا که بتواند سلامت آنها را تضمین کند، محروم می‌کند معطوف داشتند .

از آن سال تاکنون هر سال عنوانی برای این روز توسط فائو انتخاب می‌شود تا در بین کشورها در زمینه های مرتبط مانند سوتغذیه، گرسنگی و پیدا کردن راه حل ها در سطح جهان و منطقه بحث و تبادل نظر صورت گیرد و اقدامات موثری برای کاهش تعدادگرسنگان صورت گیرد.

روز جهانی غذا اهداف زیر را دنبال می‌کند:
• تشویق و تحریک ملت‌ها، سران دولت ها، مراکز بین المللی و نهادهای غیر دولتی به افزایش تولید محصولات کشاورزی برای پایان دادن به گرسنگی
• تشویق به برقراری ارتباط کشورهای در حال توسعه برای همکاری‌های اقتصادی و کشاورزی و حمایت های متقابل فنی برای افزایش محصول
• تشویق روستائیان و خصوصا زنان به مشارکت در تصمیم گیری هایی که شرایط زندگیشان را بهبود می‌بخشد
• افزایش آگاهی عمومی ملل و توجه دادن آنها به مسئله گرسنگی در جهان
• تشویق انتقال تکنولوژی به جهان در حال توسعه
• به جوش آوردن همت و مسئولیت بین المللی و ملی برای جنگ علیه گرسنگی، سوءتغذیه وفقر و جلب توجه به تولید و توسعه کشاورزی پایدار

شعار سال 2013 روز جهانی غذا «سیستم‌های غذایی پایدار برای تأمین غذای کافی و مغذی» تعیین شده است.


گردآوری: گروه سلامت سیمرغ
www.seemorgh.com/health
منبع : khc.kums.ac.ir


مطالب پیشنهادی:
به بهانه "روز جهانی پیشگیری از خودکشی"
به بهانه گرامیداشت "روز پزشک"
به بهانه گرامیداشت "روز داروسازی"
به بهانه "هفته جهانی تغذیه با شیر مادر"
به بهانه روز جهانی "ماما"
 
 

X