کودکان و نوجوانانی که بیش از دو ساعت در روز تلویزیون تماشا می کنند بسیار بیشتر مستعد مشکلات عدم تمرکز و توجه در دوران بزرگسالی هستند.
 
 

طی یک مطالعه تحقیقاتی در کشور نیوزلند اعلام گردید :

کودکان و نوجوانانی که بیش از دو ساعت در روز تلویزیون تماشا می کنند بسیار بیشتر مستعد مشکلات عدم تمرکز و توجه در دوران بزگسالی هستند.

در یک تحقیق وسیع و طولانی مدت ،تعداد 1037 پسر و دختر که در سالهای 1972 و 1973 متدلد شده بودند به مدت حداقل 10 سال یعنی از سن 15_5 سالگی مورد بررسی قرار گرفتند و نتیجه ذیل حاصل گردید:

این مطالعه نشان داد که هر چه میزان تماشای تلویزیون بیشتر از دو ساعت در سن پایینتری انجام پذیرد بیشتر مستعد مشکلات عدم تمرکز می گردند.گرچه هنوز علت دقیق آن مشخص نشده است ولی در این کودکان اختلالات توجه و تمرکز در موقعیتهای زندگی روزمره ای مشهودتر است. برای مثال حضور در کلاسهای درس برای آنان خسته کننده می باشد. محققان توصیه می کنند که با انجام فعالیتهایی مثل بازیهای فکری یا مطالعه می توان مهارت تمرکز در بچه ها را افزایش داد. البته آنها نمی گویند که تلویزیون تماشا نکنند بلکه بیشتر از 2 ساعت در روز را صرف تماشا نکنند.
 منبع:http://www.healthline.com/                          مترجم:دکتر سمیرا سرخوش