یافته‌های پژوهشگران نشان می‌دهد مصرف قرص‌های ضدبارداری تأثیری بر اختلالات خلقی و روحی در زنان ...

  نتایج بررسی نشان می‌دهد هیچ رابطه معناداری بین مصرف قرص‌های ضد بارداری و خلق زنان وجود ندارد.
یافته‌های به دست آمده از این پژوهش نشان می‌دهد كه نوسانات خلقی و روحی به عنوان عارضه جانبی مصرف قرص‌های پیشگیری از بارداری،فاكتور مهمی در خودداری از ادامه مصرف قرص‌ها و بروز حاملگی‌های ناخواسته هستند كه به تبع آن،هزینه‌های مادی و معنوی بسیاری را بر خانواده و جامعه تحمیل می‌كنند.
در این پژوهش وضعیت خلقی افراد در دو مرحله قبل و سه ماه پس از شروع مصرف قرص‌های پیشگیری از بارداری با استفاده از ابزار سنجش خلق مثبت و منفی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.
پژوهشگران توصیه كرده‌اند كه انجام مشاوره در مراكز تنظیم خانواده و افزایش آگاهی زنان از نحوه عملكرد كنترل یا مدیریت استرس نه تنها زمینه مناسبی را جهت پیشگیری از قطع بی‌مورد قرص‌های پیشگیری از بارداری و مهار بروز حاملگی‌های ناخواسته فراهم می‌كند بلكه در این راستا شیوه زندگی سالم در زنان بیش از پیش نهادینه می‌شود.
گردآوری: گروه سلامت سیمرغ
www.seemorgh.com/health
منبع:jamejamonline.ir
مطالب پیشنهادی:
کیست تخمدان به سراغ چه زنانی می رود؟
بهترين روش پيشگيری از بارداری در ابتدای ازدواج
پیشگیری از بارداری بصورت اضطراری
قرص های ضد بارداری و عفونت
9 نكته درباره آمپول ضد بارداری
 
 

X