یافته های محققان حاکی است که این عرق گیاهی بعنوان یك پیش داروی جهت كاهش اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی بسیار موثر است و همچنین ...
 
این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر عرق بهار نارنج و دیازپام بر اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی توسط دکتر محمود اخلاقی استادیار گروه بیهوشی مرکز تحقیقات گیاهان داروئی دانشگاه  انجام شد.
در این مطالعه كارآزمایی بالینی دوسوكور تعداد 60 بیمــار 48-14 ساله مراجعه كننده به بیمارستان آیت اله كاشانی شهركرد جهت عمل جراحی انتخابی نوع متوسط به صورت در دسترس،انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه 30 نفره تقسیم شدند. 2 ساعت قبل از عمل به گروه یك 100 سی سی عرق بهار نارنج و به گروه 2 محلول یك قرص mg 5 دیازپام در100 سی سی آب بصورت خوراكی داده شد.
میزان اضطراب بیماران توسط پرسشنامه اضطراب اسپیل برگر و علایم حیاتی بیماران قبل و دو ساعت پس از دریافت دارو ثبت گردید.
یافته‌های این پژوهش حاکیست گروه ها از نظر ویژگی های دموگرافیك،نبض و اضطراب قبل از عمل همسان بودند. میزان اضطراب موقعیتی پس از مصرف دارو در هر دو گروه مصرف كننده بهار نارنج و دیازپام كاهش یافت.مقایسه دو گروه تفاوت آماری معنی داری نداشت. تغییرات تعداد نبض و فشار خون در هر دو گروه قبل و بعد از مصرف دارو تفاوت آماری معنی داری نداشت.
 
گردآوری: گروه سلامت سیمرغ
www.seemorgh.com/health
منبع:isna.ir
 
مطالب پیشنهادی:
داروی ضداضطراب و بازکننده عروق و رگها
خواص شفابخش عرقیات گیاهی
قویترین ضد نفخ گیاهی!!
گیاهی برای درمان کم خونی و موثر در لاغری!!
گیاهانی که فشار خون را درمان می کنند!!
 
 
 

X