یافته های یک مطالعه نشان می دهد:کپسول این گیاه در درمان تهوع و استفراغ بارداری بسیار تاثیرگذارتر از قرص ویتامین B6 است.
این مطالعه با هدف بررسی تأثیر كپسول زنجبیل در درمان تهوع و استفراغ بارداری و مقایسه آن با ویتامین B6 توسط مژگان فیروز بخت،مربی گروه مامایی دانشگاه آزاد اسلامی بابل و جمعی از همکارانش انجام شده است.
تهوع و استفراغ از شایعترین عوارض دوران بارداری است كه اغلب مورد توجه قرار نمی‌گیرد.مصرف داروهای شیمیایی بخصوص در هفته‌های اول بارداری سبب بروز نگرانی در مادر و خانواده او به دلیل خطر تراتوژنیسیته می‌شود.استفاده از گیاهان دارویی نگرانی‌های مصرف داروهای شیمیایی را در ندارد.
این مطالعه به صورت کار آزمایی كار‌آزمایی بالینی طی 11 ماه،بر روی80 نفر از زنان باردار تك‌قلو با سن حاملگی كمتر از 20 هفته كه دچار تهوع واستفراغ بارداری بوده و تا كنون تحت درمان قرار نگرفته بودند پس از تقسیم تصادفی در دو گروه تحت درمان با زنجبیل و ویتامین B6 (چهار بار در روز به مدت چهار روز) انجام شد.
شدت تهوع و دفعات تهوع و استفراغ بر اساس نمودار دیداری 24 ساعت قبل از درمان و طی روز‌های درمان سنجیده شد.هفت روز پس از درمان،نحوه پاسخ به درمان با استفاده ازمقیاس 5 قسمتی لیكرت سنجیده شد.
یافته های حاصل از این بررسی بیانگر تأثیر زنجبیل در كاهش شدت تهوع و کاهش دفعات تهوع و استفراغ بارداری بود.تفاوت معنی‌داری بین دو گروه در كاهش شدت تهوع،دفعات تهوع و دفعات استفراغ مشاهده نشد.
نتایج مطالعه نشان می دهد است كه زنجبیل در درمان تهوع واستفراغ بارداری موثر است ولی مصرف آن نیاز به مطالعات گسترده‌تری جهت تعیین دوز مناسب دارو و بررسی عوارض مادری و جنینی در نتیجه مصرف آن دارد.

گردآوری: گروه سلامت سیمرغ
www.seemorgh.com/health
منبع: isna.ir

مطالب پیشنهادی:
چگونه ویار را کنترل کنیم؟
غذا و تهوع صبحگاهی در دوران بارداری
ارتباط حالت تهوع مادر باردار و ضریب هوشی جنین!؟
راه حلی برای کاهش تهوع زنان باردار
تهوع های صبحگاهی در زنان باردار