در بسیاری از بیماران به خصوص در زنان به هنگام حمله قلبی علائم مشخصی وجود ندارد وحتی نوار قلبی نیز نرمال وبدون علامت است .
 

بر اساس پژوهشی که توسط یک بیوشیمیدان به نام دکتر مک دویت و همکارانش از دانشگاه تگزاس انجام پذیرفت، موفق به ساخت دستگاهی شدند که با استفاده از آب دهان حمله قلبی بیمار را تشخیص دهد.

ایشان یک نانو بیو سنسور را طوری برنامه ریزی نمودند که به نوعی پروتئین موجود در بزاق حساس می باشد وبراحتی می تواند ابتلا ء بیمار به حمله قلبی را مشخص نماید، نحوه استفاده از این دستگاه به حدی راحت است که پیش بینی می شود تا چندی دیگر حتی در آمبولانس ها و یا داروخانه ها ویا درهمه درمانگاه‌ها‌ی سرپایی قابل دسترسی خواهد بود، نحوه استفاده بدین شکل است که بیمار با تخلیه کمی از آب دهان به داخل یک لوله آزمایش، نمونه مورد نظر را بر روی یک کارت شبیه کارت‌های اعتباری می ریزد سپس آنرا داخل دستگاهی مانند دستگاه   ATMگذاشته و در زمانی کمتر از 15 دقیقه به ما جواب را خواهد داد. همانطور که می دانید در بسیاری از بیماران به خصوص در زنان به هنگام حمله قلبی علائم مشخصی وجود ندارد وحتی نوار قلبی نیز نرمال وبدون علامت است در حالیکه با استفاده از این دستگاه دیده شده است که 3/1 از موارد ذکر شده تشخیص داده شده است. لذا در آینده‌ای نه چندان دور این وسیله تشخیصی در کنار دیگر وسائل به تشخیص زودرس بیماران حمله قلبی بدون علامت، کمک شایانی خواهد نمود.
 
تهیه و ترجمه : گروه سلامت سیمرغ ـ دکتر سمیرا سرخوش
اختصاصی سیمرغ    www.seemorgh.com/health
REUters Health  : منبع
3اردیبهشت87