مطالعات نشان داده است که میزان متیل نیتراتی که همراه با بازدم بیرون فرستاده می شود، میزان قند خون افراد را نشان می دهد.
 

طی یک مطالعه در دانشگاه کالیفرنیا اعلام گردید که افراد دیابتی نوع اول در هنگام تنفس میزان بیشتر متیل نیترات به بیرون از ریه می فرستند که نشانگر میزان قند خون این افراد است.

بر اساس مطالعه ای که از پیش در مجله علمی (The National Academy of Sciences) گزارش گردیده است این اعتقاد وجود دارد که متیل نیترات از تخریب بافتی بدنبال افزایش قند ایجاد می گردد.

ممکن است این مطالعات در جهت ایجاد آزمایشی راحت برای اندازه گیری قند خون با روشی غیر تهاجمی ( بدون نیاز به سوزن ) و فقط با آزمایش هوای تنفسی افراد مفید خواهد بود.
 
مترجم: دکتر سمیرا سرخوش
منبع: www.healthday.com