استفاده از پاک کننده های خانگی که به صورت اسپری حداقل یک بار در هفته مورد استفاده قرار می گیرند می توانند فرد را در معرض ابتلاء به آسم قرار دهند.
 

بنابر خبرگزاری هلث نیوز(Health news) استفاده از پاک کننده های خانگی که به صورت اسپری حداقل یک بار در هفته مورد استفاده قرار می گیرند می توانند فرد را در معرض ابتلاء به آسم قرار دهند.

در مطالعات قبلی این موضوع که استفاده از پاک کننده ها سبب تشدید علائم آسم در افرادی که مبتلاء به این بیماری هستند روشن شده بود ولی در مطالعه ای که اخیراً انجام پذیرفته تمامی افراد مورد تحقیق افراد سالمی بودند که هرگز علائم بیماری آسم و خود بیماری را تجربه نکرده بودند.

با بررسی و تحقیق بر روی 3500 نفر از افراد سالم که حداقل یکبار در هفته از اسپری های پاک کننده یا خوشبو کننده هوا در منزل استفاده کرده بودند در طی 9 سال پی گیری مشخص گردید که ریسک ابتلاء به آسم در 76 درصد مردان و 45 درصد زنان افزایش یافته است لذا دانشمندان توصیه نموده اند که حتی الامکان مردم از اسپری ها کمتر استفاده کنند . استفاده از پاک کننده هایی که بصورت مایع هستند کم ضررتر می باشند. همچنین در هنگام نظافت پنجره ها را باز گذاشته تا تبادل هوا برقرار گردد و در حین کار از ماسک استفاده نمایند.
مترجم:دکتر سمیرا سرخوش
منبع:www.Healthday.com