می دانیم که سرماخوردگی درمان قطعی ندارد لذا این فکر که با دارو درمانی بیماری سریعتر بهبود می یابد نادرست است و در تحقیقی که.....
 
در یک بررسی به عمل آمده از گزارشات توسط FDA (سازمان تایید غذا و دارو) بین سالهای 1969 و 2006 دریافتند که 54 مورد مرگ در بچه هایی که از داروهای ضد احتقان (گرفتگی) مثل سودواندرین ، فنیل آفرین یا آفرین استفاده نموده اند گزارش گردیده است . همچنین 69 مورد مرگ اطفال بدنبال مصرف داروهای آنتی هیستامین مثل دی فن هیدرامین ، برم ، فنیر آمین یا کلرو فنیر آمین نیز گزارش شده است. بیشتر این مرگها در اطفال زیر 2 سال اتفاق افتاده است .بدنبال این بررسی ، FDA  پیشنهاد ممنوعیت استفاده از داروهای سرماخوردگی در بچه های زیر 6 سال ارائه نمود.
 
 
تهیه و ترجمه : گروه سلامت سیمرغ ـ دکتر سمیرا سرخوش
اختصاصی سیمرغ     www.seemorgh.com/health