نوشیدنی ضد دیابت!
کافئین مسوول بروز آثار حفاظتی قهوه نیست...
یک متخصص داخلی با اشاره به اینکه نوشیدن 3 تا 4 فنجان قهوه در روز حدود 25 درصد از احتمال ایجاد دیابت‌ نوع 2 می‌کاهد گفت: بر اساس یافته‌هایی که انستیتوی ISIC در روز جهانی دیابت ارایه داده است رابطه‌ای میان مصرف قهوه و کاهش احتمال دیابت ذکر شده ‌است.

دکتر محمدعلی اشرف مدرس با بیان اینکه مصرف منظم و مقدار متوسط قهوه سبب کاهش احتمال دیابت نوع 2 در افراد می‌شود، گفت: طبق پژوهش انستیتوی اطلاعات علمی (ISIC) درباره‌ قهوه، مصرف روزانه آن موجب کاهش احتمال بروز ابتلا به دیابت نوع 2 می شود. وی با اشاره به اینکه بیش ‌از 370 میلیون ‌نفر در سراسر جهان دچار دیابت هستند، گفت: این بیماری به ‌عنوان یکی ‌از مشکلات قابل ‌توجه سلامت‌ عمومی جلوه‌گر شده است.

اشرف مدرس با اشاره به گزارشی که در بزرگداشت روز جهانی دیابت، انستیتوی ISIC منتشر کرده است، گفت: نوشیدن 3 تا 4 فنجان قهوه در روز حدود 25 درصد از احتمال ایجاد دیابت‌ نوع 2 می کاهد.
وی یادآور شد: نتایج این پژوهش حاکی ‌از‌ آن است که با هر‌ فنجان اضافی قهوه یک پاسخ معکوس دوز وجود دارد و سبب کاهش نسبی احتمال ایجاد دیابت نوع ‌2 به ‌مقدار‌ 7 تا 8 درصد می‌شود.

این متخصص داخلی گفت: کافئین مسوول بروز آثار حفاظتی قهوه نیست. نتایج یک بررسی در این مورد حاکی از آن است که قهوه‌ کافئین‌دار و بدون کافئین با احتمال پایین‌تر دیابت ‌نوع 2 همراه است. اشرف مدرس در ادامه افزود: نتایج یک تحقیق برتری قهوه‌ صاف شده را نسبت به قهوه‌ ترک، قهوه‌ بدون کافئین را نسبت به قهوه‌ کافئین‌دار و ارتباط معکوس‌ قوی‌تر درافراد گروه سنی زیر ‌60 سال را نشان داده است. وی گفت: نتایج یک بررسی دیگر نیز نشان ‌داده است که قهوه‌ معمولی و نه قهوه‌ بدون کافئین در‌ برابر دیابت‌ نوع 2 در زنان همه‌ گروه‌های قومی نسبت به مردان دارای اثر حفاظتی بسیار بیشتر بوده ‌است.

اشرف مدرس تصریح کرد: در ‌این گزارش ها رابطه‌ احتمالی میان مصرف قهوه و کاهش احتمال دیابت ذکر شده ‌است. این نظریه‌ها عبارتند‌ از«فرضیه‌ی صرف انرژی» که حاکی ‌از ‌آن است که کافئین موجود در ‌قهوه سبب تحریک متابولیسم و افزایش صرف انرژی می‌شود و «فرضیه‌ کربوهیدرات متابولیک» که طی آن تصور می‌شود اجزای قهوه ‌با تأثیر بر تعادل گلوکز درون بدن، نقش کلیدی بازی می‌کند.
گردآوری: گروه سلامت سیمرغ
www.seemorgh.com/health
منبع : isna.ir

مطالب پیشنهادی:
هر روز قهوه بنوشید
قهوه بر علیه یک سرطان مردانه!
قهوه ضد دیابت است؟!
بهترین جایگزین قهوه!
اثرات قهوه بر قلب