تتت

مصرف امگا3 موجود در روغن ماهی می‌تواند در برابر سرطان پوست از بدن محافظت كند.

محافظت بدن از سرطان پوست با امگا3 موجود در روغن ماهی

محققان دانشگاه منچستر درباره بررسی اثر روغن ماهی بر روی سیستم دفاعی پوست با ارزیابی 79 داوطلب سالم دریافتند، مصرف امگا3 موجود در روغن ماهی می‌تواند در برابر سرطان پوست از بدن محافظت كند.

برای انجام این مطالعه، به داوطلبان 4 گرم مکمل امگا3 داده شد و سپس در معرض 8، 15 یا 30 دقیقه نور آفتاب قرار گرفتند. نتایج نشان داد نقص سیستم ایمنی در افرادی كه از این مكمل استفاده کردند تا 50 درصد كمتر از افرادی بود كه از این مكمل استفاده نكردند.

البته باید در نظر داشت امگا3 جایگزینی برای كرم‌های ضد آفتاب و حفاظت‌های فیزیكی نیست بلكه برای كمك به حفاظت از پوست در برابر مضرات نور خورشید کاربرد دارد.

تهیه و ترجمه: گروه سلامت سیمرغ
اختصاصی سیمرغ

 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
X