سفره هفت سین تان را برای امسال عمودی بچینید!!
تزیین سفره هفت سین یکی از سنت های قشنگ ما ایرانیان برای استقبال از بهار و سال نو است. تزیین سفره هفت سین مدلهای بسیاری دارد. شما می توانید سفره هفت تان را به صورت عمودی تزیین کنید.

تزیین سفره هفت سین با ایده جدید و زیبا

بیشتر بدانید : تزیین سفره هفت سین کلاسیک برای نوروز

تزیین سفره هفت سین به شکل عمودی - مدل شماره 1

haftseen01_copy.jpg

 

 

تزیین سفره هفت سین به شکل عمودی - مدل شماره 2

تزیین سفره هفت سین به شکل عمودی - مدل شماره 2

 

 

تزیین سفره هفت سین به شکل عمودی - مدل شماره 3

تزیین سفره هفت سین به شکل عمودی - مدل شماره 3

 

 

تزیین سفره هفت سین به شکل عمودی - مدل شماره 4

تزیین سفره هفت سین به شکل عمودی - مدل شماره 4

 

 

تزیین سفره هفت سین به شکل عمودی - مدل شماره 5

تزیین سفره هفت سین به شکل عمودی - مدل شماره 5

 

 

تزیین سفره هفت سین به شکل عمودی - مدل شماره 6

تزیین سفره هفت سین به شکل عمودی - مدل شماره 6

 

 

تزیین سفره هفت سین به شکل عمودی - مدل شماره 7

تزیین سفره هفت سین به شکل عمودی - مدل شماره 7

 

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ

 

 

Save