نمونه هایی زیبا از تزیینات درخت کریسمس
تزیین درخت کریسمس یکی از رسوم معروف کریسمس و سال نو میلادی است. کریسمس یکی از بزرگ ترین اعیاد هموطنان مسیحی مان است. به همین بهانه در این مقاله زیباترین تزیینات درخت کریسمس را گردآوری کرده ایم.

تزیین درخت کریسمس، این بار با ایده هایی نو و متفاوت

تزیین درخت کریسمس - شماره  1

تزیین درخت کریسمس - شماره 1
 
 

تزیین درخت کریسمس - شماره  2

تزیین درخت کریسمس - شماره 2
 
 
 

تزیین درخت کریسمس - شماره  3

تزیین درخت کریسمس - شماره 3
 
 
 

تزیین درخت کریسمس - شماره  4

تزیین درخت کریسمس - شماره 4
 
 
 

تزیین درخت کریسمس - شماره  5

تزیین درخت کریسمس - شماره 5
 
 
 

تزیین درخت کریسمس - شماره  6

تزیین درخت کریسمس - شماره 6
 
 
 

تزیین درخت کریسمس - شماره  7

تزیین درخت کریسمس - شماره 7
 
 

تزیین درخت کریسمس - شماره  8

تزیین درخت کریسمس - شماره 8
 
 
 

تزیین درخت کریسمس - شماره  9

تزیین درخت کریسمس - شماره 9
 
 
 

تزیین درخت کریسمس - شماره  10

تزیین درخت کریسمس - شماره 10
 
 
 

تزیین درخت کریسمس - شماره  11

تزیین درخت کریسمس - شماره 11
 
 
 

تزیین درخت کریسمس - شماره  12

تزیین درخت کریسمس - شماره 12
 
 
 

تزیین درخت کریسمس - شماره  13

تزیین درخت کریسمس - شماره 13
 
 
 

تزیین درخت کریسمس - شماره  14

تزیین درخت کریسمس - شماره 14
 

بیشتر بدانید : آموزش تصویری درست کردن درخت کریسمس پارچه ای برای سال نو میلادی
تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ

Save

Save

Save