شام شب یلدا یتان را با این شمع های دست ساز رمانتیک کنید!!
 تزیین میز شام شب یلدا یکی دیگر از تزیینات مخصوص این شب است. شما با استفاده از میوه های شب یلدایی می توانید شمع های جالبی درست کرده و میز شام تان را رمانتیک کنید. با ما همراه شوید

ایده های تزیین شمع برای میز شام شب یلدا

بیشتر بدانید : شام شب یلدا امسال یک دلمه کلم متفاوت درست کنید

تزیین شمع برای شام شب یلدا با میوه های یلدایی - عکس شماره 1
تزیین شمع برای شام شب یلدا با میوه های یلدایی - عکس شماره 1

تزیین شمع برای شام شب یلدا با میوه های یلدایی - عکس شماره 2
تزیین شمع برای شام شب یلدا با میوه های یلدایی - عکس شماره 2

تزیین شمع برای شام شب یلدا با میوه های یلدایی - عکس شماره 3
تزیین شمع برای شام شب یلدا با میوه های یلدایی - عکس شماره 3

بیشتر بدانید : غذا شب یلدا امسال را مازندرانی درست کنید، خورش سیر و انار

تزیین شمع برای شام شب یلدا با میوه های یلدایی - عکس شماره 4
تزیین شمع برای شام شب یلدا با میوه های یلدایی - عکس شماره 4

اگر می خواهید بیشتر بدانید : شب یلدا

تزیین شمع برای شام شب یلدا با میوه های یلدایی - عکس شماره 5
تزیین شمع برای شام شب یلدا با میوه های یلدایی - عکس شماره 5

تزیین شمع برای شام شب یلدا با میوه های یلدایی - عکس شماره 6
تزیین شمع برای شام شب یلدا با میوه های یلدایی - عکس شماره 7

اگر می خواهید بیشتر بدانید : شب یلدا میز شام تان را با این ایده های جالب و ساده تزیین کنید

تزیین شمع برای شام شب یلدا با میوه های یلدایی - عکس شماره 7
تزیین شمع برای شام شب یلدا با میوه های یلدایی - عکس شماره 8

تزیین شمع برای شام شب یلدا با میوه های یلدایی - عکس شماره 8
تزیین شمع برای شام شب یلدا با میوه های یلدایی - عکس شماره 9

تزیین شمع برای شام شب یلدا با میوه های یلدایی - عکس شماره 9
تزیین شمع برای شام شب یلدا با میوه های یلدایی - عکس شماره 10

تزیین شمع برای شام شب یلدا با میوه های یلدایی - عکس شماره 10
تزیین شمع برای شام شب یلدا با میوه های یلدایی - عکس شماره 11

اگر می خواهید بیشتر بدانید : سفره آرایی شب یلدا

تزیین شمع برای شام شب یلدا با میوه های یلدایی - عکس شماره 11
تزیین شمع برای شام شب یلدا با میوه های یلدایی - عکس شماره 12

تزیین شمع برای شام شب یلدا با میوه های یلدایی - عکس شماره 12
تزیین شمع برای شام شب یلدا با میوه های یلدایی - عکس شماره 13


بیشتر بدانید : شب یلدا : میز غذاخوری تان را برای شب یلدا اینگونه تزیین کنید

بیشتر بدانید : شب یلدا : یک ایده جالب برای نوشیدنی شب یلدا

بیشتر بدانید : شب یلدا : انار پلو یک شام خوشمزه و آسان برای شب یلدا

بیشتر بدانید : شام شب یلدا امسال، سوپ انار، سوپی با طعمی متفاوت


تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ