اگر ژله دو رنگ يا بيشتر باشد در فاصله زمانی که ژله رنگ اول در يخچال می ببندد اگر ژله رنگ دوم کمی سفت شود مي توانيم آن را گرم کرده و...
چند نکته مهم در تهيه دسرها، پودينگها و ژله ها
1. اگر بخواهيم ژله دو رنگ درست کنيم. يک رنگ را در ظرف ريخته ميگذاريم در يخچال تا خودش را بگيرد.
2. اگر ژله شل بود و در يخچال سفت شد می توانيم دوباره آنرا بجوشانيم و غليظ کنيم.
3. برای اينکه ميــوه در ته ظرف قرار گيرد ابتدا مقدار کمی ژله همراه ميــوه ريخته در يخچال  مي گذاريم.
4.  در مورد پودينگها حتماً بايد در حالت گرم در ظرفهای مورد نظر بريزيم.
5.  پودينگ سريعاً بسته مي شود.
6.  نشاسته پودينگها حتماً بايد تازه و تميز باشد.
7.  ظرف تهيه پودينگها بايد کمی گود باشد و با حرارت کم تهيه شود که بيرون نپرد.
8. فرم گرفتن خامه: بايد خامه و پودر شکر را مخلوط کرده در فريزر به مدت 12 ساعت بگذاريم و بعد از بيرون آوردن خوب بزنيم تا فرم بگيرد. حالت فرم گرفته حالتی است که جای پرهای همزن در آن باقی بماند.
9.  مهمترين نکته در پودينگها تازه بودن تمام مواد است.
10.در مورد ژله ها و دسرها، حتماً تاريخ مصرف کمپوتها بايد مشخص باشد.
11. پودر ژلاتينها کهنه نباشد.
12.دسرها بايد حتماً تازه سرو شوند.
13. طريقه بن ماری: يعنی يک ظرف آبگرم را روی حرارت گذاشته و ظرف دسر را به آرامی روی آن قرار داده و هم مي زنيم. حرارت نبايد زياد باشد که آبجوش بداخل ظرف دوم برود.
14.اگر ژله دو رنگ يا بيشتر باشد در فاصله زمانی که ژله رنگ اول در يخچال ببندد اگر ژله رنگ دوم کمی سفت شود مي توانيم آن را گرم کرده و روی ژله اولی بريزيم و بقيه رنگ ژله ها را هم به همين طريق گرم کنيم و روی ژله ها بريزيم.

15.تزئين ژله و دسرهائی که برای سفت شدن در يخچال قرار مي گيرند، همواره بعد از بيرون آوردن از يخچال بايد انجام گيرد.
16.از آنجا که تهيه دسر و ژله ها چندين بار تميرن شده اند، توجه داشته باشيد که مواد را دقيقاً به همان ميزان که گفته شده است استفاده کنيد.
17. دستور تهيه خامه فرم گرفته: 200 گرم خامه را با 100 گرم پودر قند مخلوط کرده و به مدت 12 ساعت در يخچال مي گذاريم. سپس با همزن به مدت 3 تا 4 دقيقه مي زنيم تا شکل بگيرد بطوريکه اگر روی آن با چنگال خط بکشيم جای خطها باقی بماند.گردآوری:گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
منبع : grooheashpazi.blofa.com